PROJEKTAS ,,INFORMATYVI BENDRUOMENĖ AKTYVI BENDRUOMENĖ“

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė

Š. M. GRUODŽIO 5 D. NUO 14 VAL. BUS LANKOMI VIENIŠI RĖKYVOS GYVENVIETĖS BENDRUOMENĖS NARIAI

Projektą finansuoja vytis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Šiais metais, karantino sąlygomis, Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės nariams neturėsime galimybės artėjančių švenčių proga paspausti ranką, pabendrauti, tačiau jiems paliksime bent po simbolinę dovanėlę bei naują išleistą Bendruomenės laikraščio numerį.

Projekto vadovė Nijolė Malakauskienė tel. nr. 8621 16803

Projektas ,,Informatyvi bendruomenė – aktyvi bendruomenė“

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės š. m. IV-jį ketvirtį vykdo projektą ,,Informatyvi bendruomenė – aktyvi bendruomenė“. Projekto tikslas išleisti laikraštį ,,Rėkyvos bendruomenės žinios“. Projekto vykdytojai, karantino atveju, iš anksto numatė galimybę pagrindinę veiklą vykdyti nuotoliniu būdu t. y. surinkti laikšačiui medžiagą el. paštu. Leidinio pristatymą galima vykdyti lauke, mažomis žmonių grupelėmis.

Toliau skaityti „Projektas ,,Informatyvi bendruomenė – aktyvi bendruomenė““

Informatyvi bendruomenė – aktyvi bendruomenė

Dar senovės Romos laikais buvo leidžiami valstybės pranešimų biuleteniai, o oficialiai pirmuoju pasaulio laikraščiu pripažįstamas 1605 m. išleistas Johano Caroluso ,,Relation allen Furnemmen und gedenckwurdigen Historien“. 1883-1886 m. Ragainėje ir Tilžėje leistas pirmasis lietuviškas laikraštis ,,Aušra“.

Žinios pastaruoju metu dažniausiai perduodamos vienų asmenų kitiems žodžiu arba žiniasklaidos priemonėmis: per spaudą, radiją, televiziją, kiną, kompiuterių tinklus.

Toliau skaityti „Informatyvi bendruomenė – aktyvi bendruomenė“