Informatyvi bendruomenė – aktyvi bendruomenė

Dar senovės Romos laikais buvo leidžiami valstybės pranešimų biuleteniai, o oficialiai pirmuoju pasaulio laikraščiu pripažįstamas 1605 m. išleistas Johano Caroluso ,,Relation allen Furnemmen und gedenckwurdigen Historien“. 1883-1886 m. Ragainėje ir Tilžėje leistas pirmasis lietuviškas laikraštis ,,Aušra“.

Žinios pastaruoju metu dažniausiai perduodamos vienų asmenų kitiems žodžiu arba žiniasklaidos priemonėmis: per spaudą, radiją, televiziją, kiną, kompiuterių tinklus.

Informacijos apibrėžčių galima rasti daug ir įvairių, nes tai abstrakti, pirminė sąvoka. Filosofiniu požiūriu informacija – tai žmogaus suvoktas objekto turinys. Informatikos požiūriu informacija – apdoroti, interpretuoti duomenys, ypač pabrėžiant jų sklaidą.

Informacija glaudžiai siejama su žiniomis. Šiame technikos naujovių amžiuje kiekvienas gali tapti informacijos, kuri gali būti naudinga mokymuisi, autoriumi, bet ne kiekvienam reikia būti specialistu, gebančiu informaciją padaryti prieinamą. Svarbu suprasti, kad informacija gali būti prieinama ne visiems naudotojams, – tai priklauso nuo jos pateikimo būdo ir, deja, amžiaus bei sveikatos. Vyresnio amžiaus žmonės yra ištikimi popierinei spaudai, tačiau ne kiekvienas jų išgali nusipirkti žurnalą ar laikraštį, kuriame išspausdinta aktuali šiam laikmečiui informacija. Gyvename tokiu metu, kai gana ryškiai juntama socialinė nelygybė. Didžioji dauguma pensininkų, daugiavaikių šeimų, socialinę atskirtį patiriančių asmenų, žmonių su negalia skaičiuoja centus, reikalingus nusipirkti kasdieniam maistui, vaistams. Jie neišgali sau leisti užsiprenumeruoti spaudos, nors labai norėtų tą padaryti. Todėl bus išleistas leidinys, skirtas tai visuomenės daliai, kuri neturi galimybės naudotis internetu. Pastarieji įvykiai akivazdžiai parodė, kad didelė dalis, ne tik pagyvenusiųjų, bet ir moksleivių neturi kompiuterių, o juo labiau interneto. Laikraštis bus platinamas padedant partneriams , o ypatingai per Šiaulių bendrijų pirmininkų asociaciją. Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės savanoriai išnešios ir įmes į pašto dėžutes vietos gyventojams. Jame bus naujausi straipsniai apie mokesčius bei kitas naujoves gyvenantiems namų bendrijose, o LPF ,,Maisto bankas“ skelbs apie savo vykdomus projektus. Kitos NVO pristatys savo veiklą. Ne tik Rėkyvos gyventojai, bet ir visi parnerių organizacijų nariai turės galimybę ne tik skaityti šį laikraštį, kuris padės neatsilikti nuo gyvenimo, tačiau jame patys galės skelbti savo naujienas. Informaciją galima siųsti el. paštu: rekyva@bendruomenes.lt

Laikraščio pristatymas vyks š. m. lapkričio mėn. 21 d. Rėkyvos bendruomenės patalpose, adresu Energetikų g. 6, o esant karantinui – lauke.

Šiuo projektu tęsiama tradicija – socialinė veikla, t. y. ligonių lankymas namuose šv. Kalėdų proga. Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės sergantiems nariams dovanojami leidiniai bei kalėdiniai suvenyrai, kurie bus dedami į daugkartinio naudojimo maišelius. Savanorių pagalba, š. m. gruodžio mėn. 5 d. planuojama aplankyti 20 bendruomenės narių jų namuose.

Projektinė veikla, skirta bendruomenės narių pilietiškumui, lyderystei ugdyti ir gyvenimo kokybei gerinti (pilietinių iniciatyvų ), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, stiprinančių bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas, savanoriškos veiklos organizavimas, bendruomeninių organizacijų gebėjimų ugdymas ir žmogiškųjų išteklių plėtra. Projektu skatinama socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ( gyventojams) ir jų grupėms (sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje), vienišų asmenų ir asmenų su negalia, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas.

Projekto vykdytoja Irena Ročytė

Projektą finansuoja: Socialinės apsaugos ir darbo ministerijaProjektą vykdo: Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė