KVIEČIAME Į MUGĘ, SKIRTĄ MOTINOS DIENAI

JI VYKS PRIE RĖKYVOS SENIŪNIJOS, Š. M. BALANDŽIO 30 D. ŠEŠTADIENĮ, NUO 12 VAL.

RĖKYVOS GYVENVIETĖS BENDRUOMENĖ