Atnaujintas Rėkyvos alpinariumas


Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės nariai šiais metais iš Šiaulių miesto savivaldybės Aplinkosauginių švietimo projektų įgyvendinimo programos vykdė projektą ,,Rėkyvos gyvenvietės kraštovaizdžio gerinimas įtraukiant socialiai pažeidžiamas grupes“.

Viešoje Rėkyvos seniūnijos teritorijoje Bačiūnų g. prie įvažiavimo į Energetikų g. buvo įrengtas informacinis stendas „Rėkyvos seniūnija“, kuris moraliai susidėvėjęs, aprūdijęs, nereprezentuojantis Rėkyvos gyvenvietės. Tikslinga buvo ant stendo užrašyti „Rėkyvos gyvenvietė“, kadangi tai yra pagrindinis įvažiavimas į Rėkyvos gyvenvietės teritoriją. Greta šio stendo pasodintos tujos siekiant uždengti nusidėvėjusias stendo dalis. Toje pačioje vietoje buvo pradėtas įrenginėti alpinariumas, kurio dalis pradėta formuoti alpinariumo apdedant akmenimis. Deja, šio pradėto formuoti alpinariumo dalis nebuvo pabaigta, skurdi dėl augalų stygiaus, todėl pradėjo užželti piktžolėmis, kurios užgožė kur ne kur pasodintus dekoratyvinius augalus. Praėjusiais metais bendruomenės narių pagalba šią kraštovaizdžio dalį savomis jėgomis buvo vėl pradėta tvarkyti, buvo išrautos piktžolės, išravėta, pasodinti nauji augalai melsvės, vaisginos, lobelijos. Šio alpinariumo plotas yra 120 kv. m., todėl buvo tikslinga apželdinti didesniu kiekiu daugiamečių augalų, spygliuočiais, šliaužiančiais augalais. Atnaujinus informacinį stendą, panaikinta stendo dalį uždengiančias tujas.

Projekto dėka sutvarkyta ir atnaujinta ne tik planuota 120 m2 viešųjų aplinkos erdvių, bet dar prijungta per 100 m2, todėl liko dalis geotekstile ir mulčiu neuždengtos žemės.
Projekto metu gilinome dekoratyvinio apželdinimo žinias, dalyvavome kūrybinėje veikloje, apsodinant alpinariumą dekoratyviniais augalais naujuosius augalus, derinant su jau augančiais.
Vietos gyventojai įsitraukė į komandinį darbą, iniciatyvumą. Aktyviai talkose dalyvavo ne tik vietos gyventojai, bet ir asmenys iš Šiaulių kalėjimo, Pusiaukelės namų, Rėkyvos seniūnijos. Didžiausią indėlį šiame darbe įdėjo Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės narės Jadvyga Beconienė, Danutė Budovienė.

Projekto vykdytojas, partneriai, rėmėjai savomis lėšomis padengė 15,67 % projekto vertės. Projekto vadovas, buhalteris, savanoriai dirbo nemokamai t. y. negaudami jokio atlygio.

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė dėkoja Šiaulių miesto savivaldybės Aplinkos skyriui už pasitikėjimą ir finansavimą.

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės pirmininkė, projekto vadovė Nijolė Malakauskienė