Prasmingos popietės Rėkyvos gyvenvietės bendruomenėje

Eilę metų Rėkyvos bendruomenės patalpose vyksta įvairių kūrybinių darbų būreliai, kuriuose žmonės savanorių dėka yra skatinami savo rankomis kurti įvairiausius darbus, tačiau tam reikalingų medžiagų įsigijimui dažnai trūksta lėšų. 2017 metais Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė pristato tęstinį projektą „Bendruomenės narių sutelktumo stiprinimas, pasitelkiant kūrybinę veiklą-3“, kuriuo siekiama stiprinti bendruomenės sutelktumą, vystyti kartų socialinius ryšius, prisidėti prie visuomenės sanglaudos ir gerinti bendruomenės narių gyvenimo kokybę.

Projekto veikloms igyvendinti šiemet skirta 1700 eur. Užsiėmimų metu bendruomenės nariai gamins šventinius Kalėdinius atvirukus bei dekoruotus dovanų maišelius ne tik sau, bet ir pagyvenusiems, vienišiems bendruomenės nariams, o ligonius šventiniu metu su dovanomis Kalėdų senelis lankys namuose. Projekto dalyviai turės galimybę užsiimti prasminga veikla, įgis naujų įgūdžių bei savo patirtimi ir žiniomis prisidės prie bendruomenės gerovės. Būrelių lankytojai bus mokomi netradicinių ir šiuolaikinių rankdarbių technologijų pagrindu.

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės nariai jau įprato penktadienio popietes leisti rankdarbių būrelyje. Aplink didelj stalą susėda įvairaus amžiaus žmonės ne vien iš Rėkyvos. Kiekvienoje srityje rezultatui pasiekti reikalingas profesionalumas. Projekto vadovė Lina Pliuskevičiūtė, baigusi specialius mokslus noriai dalijasi floristikos ir suvenyrų gaminimo subtilybėmis. Pats darbinis kūrybinis procesas – savotiška meditacija, ore tvyrant ežero pakrantės kėnių, beržų, nendrių kvapui. Draugiškoje aplinkoje greitai bėga laikas. Linksmo kūrybinio šurmulio metu nelieka vietos mintims apie rudeninę depresiją. Bendruomenės nariai dalijasi džiaugsmais, rūpesčiais, patarimais, vienas kitam padeda. Savo darbus aptaria prie kvapnios arbatos ar kavos puodelio.

Į užsiėmimus kviečiame atvykti ne tik rėkyviečius, bet ir svečius iš kitų bendruomenių. Būreliai vyks nuo š. m. lapkričio 3 dienos kiekvieną penktadienį nuo 14 val. Rėkyvos bendruomenės patalpose, adresu Energetikų g. 6. Rėkyvoje. Esant poreikiui ir didesniam susidomėjusių skaičiui užsiėmimai vyks ir šeštadieniais. Mūsų renginiai nemokami, o reikalingos medžiagos ir irankiai perkami iš projektinių lėšų. Projektą „Bendruomenės narių sutelktumo stiprinimas, pasitelkiant kūrybinę veiklą-3“ finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Šiaulių kraštas, 2017-11-03