Rėkyvos bendruomenė sukvies visus į leidinio pristatymą

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės patalpose nuo spalio 1-osios dar smarkiau virė darbas, nes papildomai prie visų kitų darbų vyko projektas „Nepamirštami metai Rėkyvos bendruomeneje“. Projektą finansavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal patvirtintą projektų finansavimo dokumento „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ jgyvendinimą.

Kaip ir buvo numatyta, projekto „Nepamirštami metai Rėkyvos bendruomenėje“ veiklų plane jau jvyko priemonių jsigijimas, nuotraukų peržiūra, surinkti prisiminimų tekstai ir atrinktos nuotraukos iš bendruomenės narių gyvenimo. Bendromis pastangomis, sutartiniu darbu spaustuvei jau perduotas leidinys apie Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės narius, veiklą, labiausiai įsiminusius įvykius iki 2018 metų. Bendruomenės nariai su didžiausiu užsidegimu dar kartą prisilietė prie buvusios bendruomeninės veiklos, praėjusių įvykių. Drauge pasijuokta iš linksmų nutikimų, su entuziazmu ir užsidegimu prisimintos bendros jvairiausios šventės, renginiai, koncertai, svečiai, raštai, susitikimai…

Prisiminti žmonės, kurių jau nebėra šalia. Visi prisiminimai nugulė į leidinį pavadinimu kaip ir projektas „Nepamirštami metai Rėkyvos bendruomenėjė“.

Visi bendruomenės nariai su nekantrumu laukia gruodžio 14 dienos. Rėkyvos bendruomenės patalpose, adresu Energetikų g. 6, vyks leidinio „Nepamirštami metai Rėkyvos bendruomenėje“ viešas pristatymas. Maloniai visus kviečiame dalyvauti. Po pristatymo, kitą dieną, bendruomenės savanoriai lankys sergančius savo bendruomenės narius namuose, jteikdami po leidinį ir suvenyrą. Tikimės, bent trumpam jie pamirš savo Iigą, vienišumą ar nusivylimą.

Pažymėtina, kad vykdomo projekto įgyvendinamų velklų tęstinumas bus užtikrinamas ir pasibalgus projekto finansavimui, t. y. bendruomenės nariai toliau kaups, sistemins įvykius, rašys prisiminimus apie savo veiklą Rėkyvos gyvenvietės bendruomenėje.

Šiaulių kraštas, 2019 m. lapkričio 30 d.