Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė kviečia įgyvendinti projektą „Kalėdos į kiekvienus namus“

Artėjant gražiausioms metų šventėms Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė ir vėl kviečia visus j bendrą veiklą – kartu įgyvendinti projektą „Kalėdos j kiekvienus namus“, kuris finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iš Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano jgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ jgyvendinimo Šiaulių miesto savivaldybėje programos.

Projekto partneriai – Medelyno gyvenamojo rajono bendruomenė, VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“, Rėkyvos senjorų klubas, Šiaulių apskrities cerebralinio paralyžiaus asociacija. Ilgamečiai, nuolatiniai Bendruomenės partneriai – rėmėjai, be kurių nevyktų nė vienas projektas – tai Lietuvos probacijos tarnybos Šiaulių regiono skyrius ir LPF „Maisto bankas“. Dėl sudėtingos ekonominės situacijos ne klekvienam vienišam žmogui ar vaikui iš socialinės rizikos šeimos šventinis laikotarpis yra džiugus, todėl stengiamės jtraukti ne tik bendruomenės narius j mūsu veiklą, bet kviečiame prisijungti visus gyventojus ateiti j Bendruomenės patalpas Rėkyvoje kiekvieną penktadienį nuo 14 val. ir pasigaminti dovanėlę sau bei kitam vienišam žmogui. Užsiėmimai, ypač senjorams, suteikia galimybę įgyti naujų įgūdžių, surasti bendraminčių ir naujų draugų, skatina bendrauti ir dovanoti dalelę savo rankų šilumos bei širdies kitiems. Jauni žmonės motyvuojami domėtis atskirtį patiriančių senjorų gyvenimu ir išreikšti savo palaikymą bei paramą, bendrauti nevirtualioje aplinkoje.

Projektinė veikla labiau orientuota į senyvo amžiaus žmones – praturtinti jų užimtumą menine-kūrybine veikla ir sumažinti sociallnę atskirtj, šv. Kalėdų proga aplankyti ligonius, vienišus bendruomenės narius. Dalyvavimas meninėje veikloje pagerina dalyvių aktyvumą, skatina bendruomeniškumą ir stiprina jų tarpusavio ryšius. Projekto užsiėmimai skirti tiek jaunimui, tiek vyresniems žmonėms, siekiant sustiprinti jų bendruomeniškumą, motyvaciją būti aktyviais ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime, vystyti kūrybinius gebėjimus, stiprinti senjorų sveikatą, gerinti emocinę būseną.

P. S. Apgailestaujame, kad nėra nuotraukų ir jų nebus iš šio projekto, nes Rėkyvos seniūnijos ISS nusprendė, kad Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė turi turėti savo fotoaparatą ir neskyrė šiam pirkiniui lėšų.

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės pirmininkė
Nijolė MALAKAUSKIENĖ
Projekto „Kalėdos į kiekvienus namus“ vadovė
Lina PLIUSKEVIČIŪTĖ

Šiaulių kraštas