Rėkyvos bendruomenė imasi savivaldos naštos

Sausio pabaigoje gyventojų susirinkime įsteigta Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė. Ši organizacija oficialiai įregistruota ir savivaldybėje.

Gyventojų susirinkimas išrinko bendruomenės atstovą, kuris rūpintųsi bendruomenės interesais, atstovautų savivaldybės institucijose, administracijoje. Atstovu išrinkta N. Malakauskienė. Ji taip pat išrinkta bendruomenės pirmininke bei valdybos nare. Valdybą sudaro dešimt narių. Išrinktas ir bendruomenės revizorius. Patvirtinti bendruomenės įstatai. Visa ši veikla atliekama visuomeniniais pagrindais, etatinių darbuotojų bendruomenėje nėra, gyventojai bendruomenėje nemokės jokių mokesčių. Paklausta, koks pagrindinis tokios organizacijos tikslas, pirmininkė N. Malakauskienė pareiškė, kad tikslas – skleisti gyventojams kuo įvairesnę jiems svarbią informaciją. Numatomi susitikimai su miesto savivaldybės administracijos, Tarybos atstovais, įvairių gyventojus aptarnaujančių įmonių specialistais. Numatyti susitikimai ir su žiniasklaidos atstovais, nes, pasak N. Malakauskienės, žmonėms stinga informacijos, ne visi išgali prenumeruoti laikraščių, todėl „brangiausia vertybė – informacija“.

Pirmasis labai aktualus gyventojams susitikimas numatytas su „Šiaulių energijos“ atstovais šį penktadienį. Bendruomenė savo kvietime bendrovės vadovui teigė, kad daugelį domina šildymo kainos skaičiavimas, gyvatuko mokestis, šilumos mazgų renovacija, techninio aptarnavimo mokestis ir kita.

Tačiau „Šiaulių energijos“ atstovai, gavę kvietimą, suabejojo, ar galės susitikti su gyventojais, nes susitikimo laikas nebuvo iš anksto derintas su bendrovės administracija. Bendruomenės valdyba nustebo dėl tokios „Šiaulių energijos“ pozicijos. Kadangi valdyba mano, jog atlyginimus šilumininkams moka gyventojai, tad kas prie ko turėtų derintis? „Šiaulių energijos“ darbuotojai norėtų susitikimus rengti kuo ankščiau, tačiau rėkyviškiai tai nori daryti po darbo. Šiaip ar taip gyventojų susirinkimas vyks, bus kalbamasi ir su kai kuriais miesto Tarybos nariais.

Miesto politikai mano, kad atokesniuose Šiaulių miesto rajonuose reikėtų steigti seniūnijas ir šitokiu būdu priartinti valdžią prie žmonių. Bendruomenių kūrimąsis mikrorajonuose – tai pirmas žingsnis siekiant seniūnijos statuso. N. Malakauskienė džiaugiasi rėkyviškių aktyvumu, noru burtis ir drauge tartis įvairiais juos jaudinančiais klausimais.

„Šiaulių naujienos“ 2003-02-06