Projektas „Nepamirštami metai Rėkyvos bendruomenėje“

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės patalpose jau ivyko projekto „Nepamirštami metai Rėkyvos bendruomenėje“ pirmojo etapo renginys. Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pagal patvirtintą projektų finansavimo dokumento „Nevyriausybinią organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimą.

Numatyta išleisti metrašti, apimantj 2007-2018 metus. Šiuo metu projekto partneriai, buvę ir esami bendruomenės nariai, savanoriai renka ir rašo prisiminimus apie savo patirtis, atliktus darbus, tobulinimosi užsiėmimus ir grižtamąji ryši. Garbaus amžiaus žmonių pasakojimus užrašys draugai, artimieji, savanoriai. Kai kurie rėkyviškiai jau jžengė dešimtą dešimtį. Jie buvo tarp pirmųjų bendruomenės kūrėjų.

Bendruomenės archyve – keli šimtai nuotraukų, dešimtys raštų, skirtų įvairioms valstybinėms institucijoms. Rėkyva unikali savo gamta, tačiau leidinyje svarbiausia – žmonės, jų veikla, todėl nuotraukos leidiniui rūpestingai atrenkamos.

Prisiminėme, kad mūsų Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė – Lietuvos šimtmečio bendruomenės nominantė. Apie Rėkyvos apylinkes jrašytas DVD „Raisto kardas“. 2009 metais išleistas a. a. Vitalijos Sėjūnienės poezijos leidinys. Prisiminėme vykdytus ir vykdomus tęstinius projektus „Rėkyvos molinukai“, ,,Rėkyvos lydeka“, kūrybinių darbų būrelius, „Maisto banko“ akcijas, piketus, mitingus… Bendruomenė minima spaudoje, internetiniuose portaluose, savo veiklą viešina socialiniuose tinkluose.

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė pagal galimybes remia kitų bendruomenių, kūrybinių organizacijų, fizinių asmenų pozityvias iniciatyvas. Bendruomenės nariai dalyvauja socialinėse, kūrybinėse, sveikatinimo, kraštotyrinėse ir kūrybinėse veiklose, pilietinėse iniciatyvose, parodose. Sukauptas didelės apimties dokumentų archyvas. Pirmame etape vyksta medžiagos atrinkimo ir sisteminimo darbai.

Rengiamas metraštis ypatingas – tai pačių bendruomenės narių prisiminimai ir ankstesnio Rėkyvos bendruomenės metraščio tęsinys, nes jau yra išleistas 2003-2006 metų metraštis. Kviečiame visus pasidalinti savo jspūdžiais, prisiminimais apie Rėkyvos gyvenvietės bendruomenę. Tik nuo visų pastangų ir jdėto darbo priklausys, koks bus mūsų kūrinys.

Projektą finansuoja LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Projekto partneriai: LPF „Maisto bankas“, VšĮ „Motinos Teresės šeimų namai“, Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacija.